Aktualności

Styczeń 18, 2018


pierwsza wizyta

Pary zainteresowane dofinansowaniem do in vitro mogą składać wnioski 20 stycznia 2018 roku w Urzędzie Miasta Częstochowy. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kwalifikacja par

 

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat w/g rocznika urodzenia – dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat ( wg rocznika urodzenia) jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml,
  • pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
  • są mieszkańcami Częstochowy,
  • poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu,  które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

 

Wysokość dofinansowania

 

Uczestnikom programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego  w wysokości do 5 000 zł pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci.

       

Przyjmowanie wniosków

 

Wnioski należy składać w dniu 20 stycznia 2018 roku (sobota), w godzinach od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 – parter – hol główny Urzędu.  Pary, które chcą skorzystać z leczenia in vitro w Klinice Bocian powinny wskazać we wniosku Centrum Bocian, spółkę zarządzającą klinikami. Wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie www.czestochowa.pl (można je również znaleźć poniżej).

 

In vitro w Klinice Bocian

 

Klinika Bocian dysponuje trzema oddziałami:

  • w Katowicach, ul. Dąbrówki 13
  • w Białymstoku, ul. Akademicka 26
  • w Warszawie,  ul. Stawki 2a

Pacjenci z Częstochowy korzystający z miejskiego dofinansowania in vitro będą mogli wybrać dowolną placówkę Kliniki Bocian.

Klinika Bocian należy do wiodących ośrodków zajmujących się leczeniem niepłodności w Polsce. Oferuje pacjentom kompleksową diagnostykę i leczenie niepłodności z zastosowaniem najbardziej zaawansowanych technologii medycyny rozrodu. Pracownicy kliniki są cenionymi specjalistami o międzynarodowym doświadczeniu i uznanych osiągnięciach w dziedzinie niepłodności oraz ginekologii. Placówkę wyróżniają wysokie standardy oraz skuteczność leczenia. Klinika Bocian była jednym z realizatorów rządowego programu refundacji in vitro.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Refundacja Częstochowa