Aktualności

Marzec 27, 2018


pierwsza wizyta

Sosnowiec2

W 2018 roku w Klinice Bocian będzie mogło skorzystać z tej pomocy 20 par.

 

Kwota dofinansowania

Samorządowy program „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowiec w latach 2017-2020” zakłada pokrycie 80% kosztów jednej procedury in vitro (łącznie nie więcej niż 5 tys. zł). Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a refundacją ponoszą pacjenci. Finansowe wsparcie przysługuje do maksymalnie 3 zabiegów przeprowadzonych w latach 2017-2020.

 

Zakres refundacji

Dofinansowanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego obejmuje stymulację mnogiego jajeczkowania, wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych w znieczuleniu ogólnym, procedury mikroiniekcji plemników, pozaustrojowe zapłodnienie i stały nadzór nad rozwojem zarodków oraz transfer zarodków do jamy macicy. Uczestniczące w programie pary z Sosnowca będą mogły podjąć leczenie w pobliskiej Klinice Bocian mieszczącej się w Katowicach przy ul. Dąbrówki 13.

 

Kwalifikacja par

Do programu zostaną zakwalifikowane pary niemogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

- wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia;

- zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;

- pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;

- w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Sosnowca;

- mają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego.

 

Para może skorzystać w bieżącym roku realizacji programu z jednokrotnego dofinansowania.

 

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji par do programu refundacji in vitro zostanie zamieszczona wcześniej zarówno na stronie Urzędu Miasta Sosnowiec, jak i realizatora Kliniki Bocian.