Aktualności

Kwiecień 3, 2018


pierwsza wizyta

Sosnowiec2

Z dofinansowania mogą skorzystać pary, które spełniają następujące kryteria:

 

- wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia;

- posiadają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenie pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego;

-zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu;

-w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Sosnowca.

 

Para może skorzystać z jednokrotnego dofinansowania w wysokości do 5.000,00 zł, nie więcej niż 80% kosztów w okresie realizacji programu tj. w 2018 roku.

 

Mieszkańców Miasta zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy do składania wniosku oraz oświadczenia bezpośrednio w siedzibie jednego z realizatorów:

 

  • Centrum Bocian Sp. z o.o. Sp. k.: ul. Dąbrówki 13, Katowice dysponujące 20 miejscami.
  • INVIMED - T Sp. z o.o.  dysponującego 20 miejscami.

 

Pary mogą dokonywać zgłoszenia tylko u jednego realizatora. O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 

Dokumenty do pobrania